..

İngilizceden - Türkçeye Sözlük Çevirisi
 
Türkçeden - İngilizceye Sözlük Çevirisi


UNASSAILABLE
Sözcüğü Bu Linklerde de Arayabilirsiniz

Sıfat: SALDIRILAMAZ
DİL UZATILAMAZ
TARTIŞMA GÖTÜRMEZ
İTİRAZ EDİLEMEZ
ŞÜPHE GÖTÜRMEZ

Diğer: MUHAKKAK

® © 2020 Bigsozluk.com  |  e-mail