..

İngilizceden - Türkçeye Sözlük Çevirisi
 
Türkçeden - İngilizceye Sözlük Çevirisi


SHUDDER
Sözcüğü Bu Linklerde de Arayabilirsiniz

Fiil: TİTREMEK
ÜRPERMEK
ZANGIRDAMAK

İsim: TİTREME
ÜRPERTİ

Diğer: TÜYLERİN ÜRPERMESİ

® © 2020 Bigsozluk.com  |  e-mail