..

İngilizceden - Türkçeye Sözlük Çevirisi
 
Türkçeden - İngilizceye Sözlük Çevirisi


PRESSURE
Sözcüğü Bu Linklerde de Arayabilirsiniz

Fiil: BASINÇ UYGULAMAK
BASKILAMAK
BASKI YAPMAK
ZORLAMAK

İsim: BASINÇ
TAZYİK
BASKI
PRES
ZORLAMA
SIKINTI
SIKIŞMA
DARLIK

Teknik: BASINÇ

Diğer: BASİNÇ

BENZER KELİMELER
PRESSURE OF CONSCIENCE , VİCDAN AZABI
PRESSURE COOKER , DÜDÜKLÜ TENCERE
PRESSURE CABIN , BASİNÇLİ KABİN
PRESSURE GAUGE , BASİNÇ ÖLÇER
PRESSURE GROUP , BASKI GRUBU
PRESSURE SENSATION , BASKİ DUYGUSU
PRESSURE SORE , DEKÜBİTUS ÜLSERİ
PRESSURE ATOMIZING BURNER , BASINÇLA ATOMİZE (TOZ HALİNE GETİRME BRÜLÖRÜ)
PRESSURE CONTROLLER , BASINÇ KONTROLÖRÜ
PRESSURE COOLING , BASINÇLI SOĞUTMA
PRESSURE CUT-OUT , BASINÇ KESİLMESİ
PRESSURE DIFFERENCE , BASINÇ FARKI
PRESSURE DIFFERENTIAL CUT-OUT , FARK BASINÇ ŞALTERİ
PRESSURE DROP , BASINÇ DÜŞÜMÜ
PRESSURE EQUALIZATION , BASINÇ DENGELENMESİ
PRESSURE FEED , BASINÇLA (BESLEME) TAKVİYE
PRESSURE GAGE (USA) (SEE PRESSURE GAUGE) , BASINÇ ÖLÇER
PRESSURE GAUGE , BASINÇ GÖSTERGESİ
PRESSURE GRADIENT , BASINÇ EĞİMİ
PRESSURE HEAD , BASINÇ YÜKSEKLİĞİ
PRESSURE JET BURNER , FANLI BRÜLÖR
PRESSURE LIMITING DEVICE , BASINÇ SINIRLANDIRMA MEKANİZMASI
PRESSURE LOSS , BASINÇ KAYBI
PRESSURE MEASUREMENT , BASINÇ ÖLÇÜMÜ
PRESSURE RATING , BASINÇ ORANI
PRESSURE REDUCING POINT , BASINÇ DÜŞÜRME NOKTASI
PRESSURE REDUCING STATION , BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONU
PRESSURE REDUCING VALVE , BASINÇ DÜŞÜRME VANASI
PRESSURE REDUCTION , BASINÇ DÜŞÜRME
PRESSURE REGULATOR , BASINÇ REGÜLATÖRÜ
PRESSURE RELIEF VALVE , BASINÇ KONTROL VANASI
PRESSURE STAGE , BASINÇ KADEMESİ
PRESSURE SWITCH , BASINÇ ŞALTERİ
PRESSURE TEST , BASINÇ TESTİ
PRESSURE TEST PUMP , BASINÇ TEST POMPASI
PRESSURE TIGHT , BASINCA DAYANIKLI
PRESSURE VESSEL , BASINCA DAYANIKLI
MONETARY PRESSURE , PARA SIKINTISI
UNDER PRESSURE , BASKI ALTINDA
BLOOD PRESSURE , KAN BASINCI , TANSİYON
ACOUSTIC PRESSURE , AKUSTİK BASİNÇ
ADMISSIBLE SOIL PRESSURE , KABUL EDİLEBİLİR ZEMİN BASİNCİ
ADMISSION PRESSURE , EMME BASINCI
AIR PRESSURE , HAVA BASINÇ
ANISOTROPIC PRESSURE , ANİZOTROP BASİNÇ
APPLIED PRESSURE , UYGULANMİS BASİNÇ
ARTESIAN PRESSURE , ARTEZYEN BASİNCİ
ATMOSPHERIC PRESSURE , ATMOSFERİK BASINÇ
AXIS PRESSURE , DİNGİL BASİNCİ
AXLE PRESSURE , DİNGİL BASİNCİ
BACK PRESSURE , KARSİBASİNÇ
BAROMETRIC PRESSURE , BAROMETRİK BASİNÇ
BEARING PRESSURE , YATAK BASİNCİ
BLOOD PRESSURE , KAN BASİNCİ
BRAKE PRESSURE , FREN BASİNCİ
CABIN PRESSURE , KABİN BASİNCİ
CAPILLARY PRESSURE , KİLCAL BASİNÇ
CENTRE OF HIGH PRESSURE , YÜKSEK BASİNÇ MERKEZİ
CENTRE OF PRESSURE , BASİNÇ MERKEZİ
CENTRES OF PRESSURE , BASINÇ MERKEZ
COMBUSTION PRESSURE , YANMA BASİNCİ
COMPACTION PRESSURE , SİKİSTİRMA BASİNCİ
COMPARTMENT PRESSURE , KABİN BASİNCİ
COMPRESSION PRESSURE , SİKİSTİRMA BASİNCİ
CONDENSATION PRESSURE , YOGUNLASMA BASİNCİ
CONTACT PRESSURE , TEMAS BASİNCİ
CREEP PRESSURE , SÜNME BASİNCİ
CRITICAL PRESSURE , KRİTİK BASİNÇ
CROSS PRESSURE , KARŞIT BASINÇ
DALTON`S LAW OF PARTIAL PRESSURE , DALTON`UN KİSMİ BASİNÇ YASASİ
DECREASE OF PRESSURE , BASİNÇ DÜSMESİ
DIASTOLIC PRESSURE , DİASTOLİK BASİNÇ
DIFFERENCE OF PRESSURE , BASİNÇ FARKİ
DIFFERENTIAL PRESSURE , DİFERANSİYEL BASİNÇ
DROP OF PRESSURE , BASİNÇ DÜSMESİ
DYNAMIC PRESSURE , DİNAMİK BASİNÇ
EFFECTIVE PRESSURE , EFEKTİF BASİNÇ
ENTRY PRESSURE , GİRİŞ BASINÇ
EXCESS PRESSURE , AŞIRI BASINÇ
EXERT PRESSURE , BASINÇ UYGULA
EXERTED PRESSURE , BASINÇ UYGULA
EXERTING PRESSURE , BASINÇ UYGULA
EXERTS PRESSURE , BASINÇ UYGULA
EXTREME PRESSURE , AŞIRI BASKI
FINAL PRESSURE , SON BASINÇ
FROTH PRESSURE , KÖPÜK BASINÇ
FUEL PRESSURE , YAKIT BASINÇ
GAS PRESSURE , GAZ BASINÇ
HIGH BLOOD PRESSURE , YÜKSEK TANSİYON
HIGH PRESSURE , YÜKSEK BASİNÇ
HYDROSTATIC PRESSURE , HİDROSTATİK BASİNÇ
IMPACT PRESSURE , DARBE BASİNCİ
INDICATED MEAN EFFECTIVE PRESSURE , TEORİK ORTALAMA ETKİLİ BASİNÇ
INFLATIONARY PRESSURE , ENFLASYONİST BASKI
INITIAL PRESSURE , BASLANGİÇ BASİNCİ
INJECTION PRESSURE , ENJEKSİYON BASİNCİ
INTAKE PRESSURE , EMME BASİNCİ
INTERNAL PRESSURE , İÇ BASİNÇ
IONIZATION PRESSURE , İYONLASMA BASİNCİ
LATERAL PRESSURE , YANAL BASİNÇ
LIQUID PRESSURE , SİVİ BASİNCİ
LOW PRESSURE , DÜSÜK BASİNÇ
MAGNETIC PRESSURE , MANYETİK BASİNÇ
MANIFOLD PRESSURE , MANİFOLD BASİNCİ
MAXIMUM PERMISSIBLE PRESSURE , İZİN VERİLEN EN YÜKSEK BASİNÇ
MAXIMUM PRESSURE , EN YÜKSEK BASINÇ
MEAN EFFECTIVE PRESSURE , ORTALAMA ETKİLİ BASİNÇ
MEAN PRESSURE , ORTALAMA BASİNÇ
MEASURE THE BLOOD PRESSURE , KAN BASINCINI ÖLÇ
MEASURED THE BLOOD PRESSURE , KAN BASINCINI ÖLÇ
MEASURES THE BLOOD PRESSURE , KAN BASINCINI ÖLÇ
MEASURING THE BLOOD PRESSURE , KAN BASINCINI ÖLÇ
MINIMUM PRESSURE , EN DÜŞÜK BASINÇ
NORMAL PRESSURE , NORMAL BASINÇ
OIL PRESSURE , YAG BASİNCİ
PSYCHOLOGICAL PRESSURE , PSİKOLOJİK BASKİ
RADIAL PRESSURE , RADYAL BASINÇ
RADIATION PRESSURE , RADYASYON BASINCI
REDUCED PRESSURE , İNDİRGENMİŞ BASINÇ
REGULATOR OF GAS PRESSURE , GAZ BASINÇ DÜZENLEYİCİ
ROOF PRESSURE , TAVAN BASINÇ
SATURATION PRESSURE , DOYURMA BASINÇ
SHORT TERM PRESSURE , KISA DÖNEMDEKİ BASKI
SOIL PRESSURE , TOPRAK BASINÇ
SOUND PRESSURE , SES BASINÇ
SPRING PRESSURE , YAY BASINÇ
STANDARD PRESSURE , STANDART BASINÇ
STATIC PRESSURE , STATİK BASINÇ
STEAM PRESSURE , BUHAR BASINÇ
STREAM FLOW PRESSURE , AKARSU AKIŞ BASINÇ
SURFACE PRESSURE , YÜZEY BASINÇ
SWELLING PRESSURE , ŞİŞME BASINÇ
TEST PRESSURE , DENEME BASINÇ
TOTAL PRESSURE , TOPLAM BASINÇ
ULTIMATE PRESSURE , AZAMİ BASINÇ ORAN
VERTICAL PRESSURE , DÜŞEY BASINÇ
WATER PRESSURE , SU BASINÇ
AIR PRESSURE , HAVA BASINCI
AMBIENT PRESSURE , ORTAM BASINCI
ATMOSPHERIC PRESSURE , ATMOSFERİK BASINÇ
BACK PRESSURE , KARŞI BASINÇ
BALANCE PRESSURE , DENGE BASINCI
BAROMETRIC PRESSURE , HAVA BASINCI
CIRCULATION PRESSURE , SİRKÜLASYON BASINCI
CONDENSING PRESSURE , YOĞUŞMA BASINCI
DESIGN WORKING PRESSURE , TASARIM (PROJE) ÇALIŞMA BASINCI
DIFFERENTIAL PRESSURE , FARK BASINCI
DISCHARGE PRESSURE , BOŞALTMA BASINCI
DYNAMIC PRESSURE , DİNAMİK BASINÇ
EQUALIZING PRESSURE , DENGELEME BASINCI
EVAPORATION PRESSURE , BUHARLAŞMA BASINCI
EXCESS PRESSURE , AŞILAN BASINÇ
FINAL PRESSURE , BİTİŞ BASINCI , SON BASINÇ
HIGH PRESSURE , YÜKSEK BASINÇ
LOW PRESSURE , ALÇAK BASINÇ
MEAN PRESSURE , ORTALAMA BASINÇ
MEDIUM PRESSURE , ORTALAMA BASINÇ
NEGATIVE PRESSURE , NEGATİF BASINÇ
NOMINAL PRESSURE , ANMA BASINCI
OPERATING PRESSURE , İŞLETME BASINCI
PARTIAL PRESSURE , KISMİ BASINÇ
REDUCED PRESSURE , AZALTILMIŞ BASINÇ
SATURATION PRESSURE , DOYMA BASINCI
SOUND PRESSURE , SES BASINCI
STATIC PRESSURE , STATİK BASINÇ
STEAM PRESSURE , BUHAR BASINCI
SUCTION PRESSURE , EMME BASINCI
TEST PRESSURE , TEST BASINCI
TOTAL PRESSURE , TOPLAM BASINÇ
VAPOUR PRESSURE , BUHAR BASINCI
WIND PRESSURE , RÜZGAR BASINCI
WORKING PRESSURE , ÇALIŞMA BASINCI

* Not: Her İngilizce Sözcüğün Sesli Okunuşu Bulunmayabilir.
® © 2019 Bigsozluk.com  |  e-mail