..

İngilizceden - Türkçeye Sözlük Çevirisi
 
Türkçeden - İngilizceye Sözlük Çevirisi


POLL
Sözcüğü Bu Linklerde de Arayabilirsiniz

Fiil: KESMEK
BOYNUZUNU KESMEK
TEPESİNİ KESMEK
BUDAMAK
OY VERMEK
OY TOPLAMAK
KAMUOYU YOKLAMASI YAPMAK
HALKIN NABZINI YOKLAMAK
ANKET YAPMAK

İsim: KAFA
KELLE
KİŞİ
SEÇMEN
SEÇİM
OY VERME
OY SAYISI
SEÇMEN LİSTESİ
OYLARIN SAYIMI
SEÇİM YERİ
ANKET
BOYNUZSUZ SIĞIR
KAMUOYU YOKLAMASI
BOYNUZU KESİLMİŞ SIĞIR
GİZLİ OYLAMA
SANDIK (OY SANDIĞI)

Sıfat: BOYNUZSUZ
BOYNUZU KESİLMİŞ

Diğer: OY

BENZER KELİMELER
POLL FOR , OY VERMEK
POLL TAX , OY KULLANMA VERGİSİ
POLL TAXES , OY KULLANMA VERGİ
POLL TELEGRAM , SORGU TELGRAF
POLL TELEGRAMS , SORGU TELGRAF
GALLUP POLL , ANKET , KAMUOYU YOKLAMASI
OPINION POLL , KAMU OYU YOKLAMASI
PUBLIC OPINION POLL , KAMUOYU YOKLAMA
TAKE A POLL , ANKET YAP
TAKEN A POLL , ANKET YAP
TAKES A POLL , ANKET YAP
TAKING A POLL , ANKET YAP
TOOK A POLL , ANKET YAP

* Not: Her İngilizce Sözcüğün Sesli Okunuşu Bulunmayabilir.
® © 2020 Bigsozluk.com  |  e-mail