..

İngilizceden - Türkçeye Sözlük Çevirisi
 
Türkçeden - İngilizceye Sözlük Çevirisi


LAY BY
Sözcüğü Bu Linklerde de Arayabilirsiniz

Fiil: KENARA KOYMAK
BİRİKTİRMEK
ERTELEMEK
RAFA KALDIRMAK

Diğer: CEP

® © 2020 Bigsozluk.com  |  e-mail