..

İngilizceden - Türkçeye Sözlük Çevirisi
 
Türkçeden - İngilizceye Sözlük Çevirisi


LAW
Sözcüğü Bu Linklerde de Arayabilirsiniz

İsim: HUKUK
YASA
KANUN
KURAL
İLKE
DAVA
YASAL ÇÖZÜM

BENZER KELİMELER
LAW OF CIVIL PROCEDURE , HMUK , HUKUK MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU
LAW OF CRIMINAL PROCEDURE , CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU , CMUK
LAW ABIDING , KANUNA İTAAT EDEN
LAW BREAKING , KANUNA İTAAT ETMEME
LAW BREAKINGS , KANUNA İTAAT ETMEME
LAW DEGREE , KANUN MERTEBESİ
LAW DEGREES , KANUN DÜZEY
LAW ENFORCEMENT , KANUN YAPTİRİMİ
LAW ENFORCEMENTS , KANUN YAPTIRIM
LAW FIRM , AVUKATLİK BÜROSU
LAW FIRMS , AVUKATLIK BÜRO
LAW MAKER , MECLİS ÜYESİ
LAW OF ARMY LEGISLATION , ASKERİ İDARE HUKUK
LAW OF BANKING , BANKACILIK HUKUK
LAW OF CONSERVATION OF ENERGY , ENERJİNİN KORUNUMU KANUNU
LAW OF CONSERVATION OF MASS , KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU
LAW OF CONSERVATION OF MATTER , MADDENİN SAKİNİMİ KANUNU
LAW OF CONSERVATION OF MOMENTUM , MOMENTUMUN KORUNUMU KANUNU
LAW OF CONSTANT PROPORTIONS , SABİT ORANLAR KANUNU
LAW OF COSINE , KOSİNÜS KANUNU
LAW OF DEFINITE PROPORTIONS , BELİRLİ ORANLAR YASASİ
LAW OF DIMINISHING RETURNS , AZALAN VERIMLER KANUNU
LAW OF DISJUNCTION OF THE CHARACTERS , VASIFLARIN AYRILMASI KANUN
LAW OF ELECTROMAGNETIC INDUCTION , ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON YASASİ
LAW OF ELECTROSTATIC ATTRACTION , ELETROSTATİK ÇEKİM YASASİ
LAW OF EQUIVALENT PROPORTIONS , ESİT ORANLAR KANUNU
LAW OF EXPONENTS , ÜSTLER KURALİ
LAW OF EXPORTATION , İHRACAT YASASİ
LAW OF FIXATION , SAPLANIM YASA
LAW OF FIXITY OF SPECIES , TÜRLERİN SABİTLİĞİ KANUN
LAW OF LARGE NUMBERS , BÜYÜK SAYİLAR KURALİ
LAW OF MASS ACTION , KÜTLE ETKİSİ KANUNU
LAW OF MOTION , HAREKET YASASİ
LAW OF MULTIPLE PROPORTIONS , KAT ORANLAR YASASİ
LAW OF NATIONS , DEVLETLER KANUNU
LAW OF NATURE , TABİAT KANUN
LAW OF PERSON , ŞAHIS HUKUK
LAW OF PROCEDURES , USUL HUKUK
LAW OF REFRACTION , KİRİLİM YASASİ
LAW OF SIGNS , İSARETLER KURALİ
LAW OF SIMPLIFICATION , BASİTLESTİRME KANUNU
LAW OF SINE , SİNÜS KANUNU
LAW OF SINUS , SİNÜS KANUN
LAW OF THE REGISTRATION , TAPULAMA KANUN
LAW ON THE RECOVERY OF REVENUES , TAHSİLİ EMVAL KANUN
LAW SCHOOL , HUKUK FAKÜLTESİ
LAW SCIENCE , HUKUK BİLİM
LAW SCIENCES , HUKUK BİLİM
COURT OF LAW , MAHKEME
FIST LAW , ZORBALIK
GO TO LAW , DAVA AÇMAK
COURT OF LAW , ADLİYE
FIST LAW , BİLEK GÜCÜ
ATTACHMENT AND BANKRUPTCY LAW , İCRA VE İFLAS KANUNU
BINDING LAW , BAĞLAYICI KANUN
COMMON LAW , İNGİLİZ HUKUKU , ÖRF VE ADETLERE DAYALI HUKUK
CONSTITUTIONAL LAW , ANAYASA HUKUKU
DOMESTIC RELATIONS LAW , AKRABALIK KANUNU
EVASION OF THE LAW , KANUNA KARŞI HİLE
GOVERNING LAW , AMİR HUKUK
LABOR LAW , İŞ HUKUKU
LETTER AND SPIRIT OF THE LAW , KANUNLARIN LAFZI VE RUHU
MAKE LAW , YASA YAPMAK
MARTIAL LAW , SIKIYÖNETİM , ÖRFİ İDARE
ORGANIC LAW , ANAYASA
PENAL EXECUTION LAW , CEZA İNFAZ YASASI
PRIVATE INTERNATIONAL LAW , DEVLETLER HUSUSİ HUKUKU , MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK
PUBLIC LAW , AMME HUKUKU , KAMU HUKUKU
RECOMPENSE LAW , TAZMİNAT HUKUKU
ROMAN LAW , ROMA HUKUKU
STATUTE LAW , YAZILI HUKUK
TAX PROCEDURAL LAW , VERGİ USUL KANUNU , V.U.K.
UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW , BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU KOMİSYONU , UNICITRAL , BİRLEŞMİŞ MİLLLETLER ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU KOMİSYONU
ADJECTIVE LAW , ŞEKLİ HUKUK
ADMINISTRATIVE LAW , İDARİ HUKUK
AGAINST THE LAW , YASAYA AYKIRI
AMENDMENT OF LAW , KANUNU DEĞİŞTİRME
AMENDMENTS OF LAW , KANUNU DEĞİŞTİRME
AMERICAN LAW , AMERİKAN HUKUKU
ANTITERRORISM LAW , ANTİ TERÖR YASA
APPLICABLE LAW , UYGULANACAK YASA
ARM OF THE LAW , GÜVENLİK KUVVETLERİ
ATTORNEY AT LAW , DAVA VEKİL
ATTORNEYS AT LAW , DAVA VEKİL
AVAGADRO LAW , AVAGADRO YASASİ
AVOGADRO`S LAW , AVOGADRO YASASİ
BANKING LAW , BANKALAR KANUN
BECAME A LAW , KANUNLAŞ
BECOME A LAW , KANUNLAŞ
BECOMES A LAW , KANUNLAŞ
BECOMING A LAW , KANUNLAŞ
BEER`S LAW , BEER YASASİ
BILL OF LAW , KANUN TASARI
BILLS OF LAW , KANUN TASARI
BLUE LAW , İÇKİYİ YASAKLAYAN KANUN
BLUE SKY LAW , MENKUL KİYMETLER
BOLYE`S LAW , BOYLE YASASİ
BOYLE`S LAW , BOYLE KANUN
BREAK THE LAW , YASALARI İHLAL ET
BREAKING THE LAW , YASALARI İHLAL ET
BREAKS THE LAW , YASALARI İHLAL ET
BROKE THE LAW , YASALARI İHLAL ET
BROKEN THE LAW , YASALARI İHLAL ET
BROTHER IN LAW , ENİŞTE
BROTHERS IN LAW , KAYINBİRADER
BUYS BALLOT`S LAW , BUYS-BALLOT YASASİ
BY LAW , ANAYASA MADDESİ
BYE LAW , YÖNETMELİK
CANCELLATION LAW , KİSALTMA YASASİ
CANON LAW , KANUN
CHARLES`S LAW , CHARLES YASASİ
CIVIL LAW , MEDENİ KANUN
COMMERCIAL CODE LAW , TİCARET KANUN
COMMERCIAL LAW , TİCARET HUKUK
COMMON LAW , UMUMİ HUKUK
COMMUTATIVE LAW , KOMÜTATİFLİK KANUNU
COMPLEMENT LAW , TÜMLEYEN YASA
CONSERVATION LAW , SAKINIM YASA
CONTROL LAW , DENETİM KURALİ
COULOMB`S LAW , COULOMB YASASİ
COUNSELOR AT LAW , AVUKAT
CRIMINAL LAW , CEZA HUKUKU
CURIE LAW , CURİE YASASİ
DALTON`S LAW , DALTON YASASİ
DAUGHTER IN LAW , GELİN
DISPLACEMENT LAW , DEPLASMAN KANUNU
DISTRIBUTION LAW , DAGİLİM YASASİ
DISTRIBUTIVE LAW , DAGİLMA YASASİ
DOCTOR OF LAW , HUKUK DOKTOR
DOCTORS OF LAW , HUKUK DOKTOR
EINSTEIN`S LAW , EİNSTEİN YASASİ
EQUAL BEFORE THE LAW , KAMU ÖNÜNDE EŞİT
EQUALS BEFORE THE LAW , KAMU ÖNÜNDE EŞİT
EVADE A LAW , KANUNDAN KURTUL
EVADED A LAW , KANUNDAN KURTUL
EVADES A LAW , KANUNDAN KURTUL
EVADING A LAW , KANUNDAN KURTUL
FACULTIES OF LAW , HUKUK FAKÜLTE
FACULTY OF LAW , HUKUK FAKÜLTE
FAMILY LAW , AİLE HUKUK
FATHER IN LAW , KAYİNPEDER
FOOD STAFF LAW , GIDA MADDESİ YASA
FOREST LAW , ORMAN KANUN
FUNDAMENTAL LAW , TEMEL KURAL
FUNDAMENTAL SUBJECT OF THE LAW , KANUNİ MEVZUAT
FUNDAMENTAL SUBJECTS OF THE LAW , KANUNİ MEVZUAT
GAG LAW , BASIN SANSÜR KANUN
GAS LAW , GAZ KANUN
HEIR AT LAW , YASAL MİRASÇI
HOOKE`S LAW , HOOKE YASASİ
IN LAW , KAYİN
INDUCTION LAW , ENDÜKSİYON YASA
INTERNATIONAL LAW , MİLLETLERARASİ HUKUK
JOULES LAW , JOULE YASASİ
KEPLER`S LAW , KEPLER YASASİ
KIRCHHOFF`S FIRST LAW , BİRİNCİ KİRSOF KANUNU
KIRCHHOFF`S LAW , KİRSOF KANUNU
KIRCHHOFF`S SECOND LAW , İKİNCİ KİRSOF KANUNU
KIRCHOFF`S LAW , KİRCHOFF YASASİ
LAY DOWN THE LAW , SAĞA SOLA EMİRLER YAĞDIR
LAYID DOWN THE LAW , SAĞA SOLA EMİRLER YAĞDIR
LAYING DOWN THE LAW , SAĞA SOLA EMİRLER YAĞDIR
LAYS DOWN THE LAW , SAĞA SOLA EMİRLER YAĞDIR
LENZ LAW , LENZ YASASİ
LOCAL LAW , YEREL YASA
LYNCH LAW , LİNÇ KANUNU
MARITIME LAW , DENİZ HUKUK
MARTIAL LAW , SİKİYÖNETİM
MASS ACTION LAW , KÜTLELER ETKİ YASASİ
MAXWELL`S LAW , MAXWELL YASASİ
MEDICAL LAW , TIP HUKUK
MODEL LAW , MODEL YASA
MOTHER IN LAW , KAYNANA
MOTHERS IN LAW , KAYINVALİDE
NEWTON`S LAW , NEWTON YASASİ
OHM`S LAW , OHM YASASİ
PATENT LAW , PATENT KANUN
POOR LAW , YOKSULLARI KORUMA KANUNU
PRACTICE OF LAW , KANUN UYGULAMASI
RELEVANT LAW , İLGİLİ YASA
RELIGIOUS LAW , DİNİ HUKUK
ROMAN LAW , ROMA KANUNLARİ
SCHOOL OF LAW , AVUKATLİK OKULU
SCHOOLS OF LAW , AVUKATLIK OKUL
SINE LAW , SİNÜS TEOREM
SISTER IN LAW , YENGE
SON IN LAW , DAMAT
SONS IN LAW , DAMAT
STATE LAW , YAZILI HUKUK
STATUTE LAW , KANUN
SUPREMACY OF LAW , HUKUKUN ÜSTÜNLÜK
UNDER PENALTY OF THE LAW , CEZAYA ÇARPTIRILABİLİR
UNWRITTEN LAW , ÖRF VE ADET HUKUKU
VERNER`S LAW , VERNER KANUNU
VERNERS LAW , VERNER KANUNU
CONSERVATION OF ENERGY LAW , ENERJİNİN KORUNUMU KANUNU

* Not: Her İngilizce Sözcüğün Sesli Okunuşu Bulunmayabilir.
® © 2019 Bigsozluk.com  |  e-mail