..

İngilizceden - Türkçeye Sözlük Çevirisi
 
Türkçeden - İngilizceye Sözlük Çevirisi


INTANGIBLE
Sözcüğü Bu Linklerde de Arayabilirsiniz

İsim: MANEVİ DEĞER
MADDİ OLMAYAN AKTİF

Sıfat: ELLE TUTULMAZ
SOYUT
MADDİ OLMAYAN
MANEVİ
ANLAŞILMAZ

Diğer: FİZİKSEL VARLİGİ OLMAYAN

BENZER KELİMELER
INTANGIBLE ASSETS , MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR , GAYRİ MADDİ VARLIKLAR

* Not: Her İngilizce Sözcüğün Sesli Okunuşu Bulunmayabilir.
® © 2020 Bigsozluk.com  |  e-mail