..

İngilizceden - Türkçeye Sözlük Çevirisi
 
Türkçeden - İngilizceye Sözlük Çevirisi


HAVE A NARROW ESCAPE
Sözcüğü Bu Linklerde de Arayabilirsiniz

Deyim: ZOR KURTULMAK
PAÇAYI SIYIRMAK

Diğer: UCUZ KURTUL

® © 2020 Bigsozluk.com  |  e-mail