..

İngilizceden - Türkçeye Sözlük Çevirisi
 
Türkçeden - İngilizceye Sözlük Çevirisi


FLOW
Sözcüğü Bu Linklerde de Arayabilirsiniz

Fiil: AKMAK
DOLAŞMAK
SÜZÜLMEK
MET HALİNDE OLMAK
YÜKSELMEK (DENİZ)
TAŞMAK
DÖKÜLMEK
AKICI OLMAK
BASMAK
BASTIRMAK

İsim: AKIŞ
AKIM
AKINTI
CEREYAN
AKIN
AKAN MİKTAR
AKICILIK
DEBİ
MET
KABARMA
ADET
AYBAŞI
REGL

Teknik: AKIŞ

BENZER KELİMELER
FLOW METER , DEBİ ÖLÇER
FLOW RATE , DEBİ
FLOW AWAY , KAY
FLOW CHART , AKIŞ DIAGRAMI
FLOW CHARTS , AKIŞ ŞEMA
FLOW CONTROL , AKIŞ DENETİM
FLOW CONTROLS , AKIŞ DENETİM
FLOW DIAGRAM , AKIŞ DİAGRAMI
FLOW DIAGRAMS , AKIŞ DİYAGRAM
FLOW DIRECTION , AKIŞ YÖN
FLOW DIRECTIONS , AKIŞ YÖN
FLOW FROM , AK
FLOW IN A STREAM , NEHİRDE AK
FLOW LINE , AKIŞ HAT
FLOW LINES , AKIŞ HAT
FLOW METER , DEBİMETRE
FLOW METERS , DEBİMETRE
FLOW OF SOUL , SOHBET
FLOW OF SPIRITS , NEŞE
FLOW OF WORDS , AĞIZ KALABALIK
FLOW OFF , AK
FLOW RATE , AKİS ORANİ
FLOW RATES , AKIŞ HIZ
FLOW VELOCITIES , AKIŞ HIZ
FLOW VELOCITY , AKIŞ HIZ
FLOW WITH , DOL
FLOW AREA , AKIŞ KESİTİ
FLOW CAPACITY , AKIŞ KAPASİTESİ
FLOW CONNECTION (ON BOILER) , AKIŞ BAĞLANTISI (KAZANDA)
FLOW CONTROL , AKIŞ KONTROLU
FLOW CONTROL VALVE , DEBİ KONTROL VANASI
FLOW DIAGRAM , AKIŞ DİYAGRAMI
FLOW DIRECTION , AKIŞ YÖNÜ
FLOW EQUALIZER , AKIŞ DÜZENLEYİCİ
FLOW FACTOR (KV/CV) , AKIŞ FAKTÖRÜ
FLOW METER , DEBİ ÖLÇER
FLOW NOZZLE , AKIŞ MEMESİ
FLOW PATTERN , AKIŞ DESENİ , AKIŞ PROFİLİ
FLOW RATE , DEBİ ORANI
FLOW RATE CONTROLLER , AKIŞ ORANI KONTROLÖRÜ
FLOW REGULATING VALVE , DEBİ AYAR VANASI
FLOW RESISTANCE , AKIŞ DİRENCİ
FLOW TEMPERATURE , AKIŞ SICAKLIĞI
FLOW VELOCITY , AKIŞ HIZI
FLOW WORK , AKIŞ İŞİ
EBB AND FLOW , GELGİT , MET CEZİR
CASH FLOW , NAKİT AKIŞI
AIR FLOW , HAVA AKİSİ
ANNULAR FLOW , HALKASAL AKİS
AUGMENTING FLOW , EK AKİS
AVERAGE FLOW , ORTALAMA AKİM
BACK FLOW , TERS AKİS
BIDIRECTIONAL FLOW , İKİ YÖNLÜ AKİS
CAPITAL FLOW , SERMAYE AKIM
CHANNEL FLOW , KANAL AKİMİ
CONTINUOUS FLOW , SÜREKLİ AKİS
CRITICAL FLOW , KRİTİK AKİM
CUT THE FLOW , AKIŞI KESME
DATA FLOW , VERİ AKİSİ
DIRECTION OF CURRENT FLOW , AKİM AKİS YÖNÜ
EBB AND FLOW , MED CEZİR
EDDY FLOW , TÜRBÜLANSLİ AKİM
ELECTRON FLOW , ELEKTRON AKİSİ
GAS FLOW , GAZ AKIŞ
HEAT FLOW , ISI AKIŞ
INTERMITTENT FLOW , KESİNTİLİ AKİS
JUICE FLOW , SERBET AKİSİ
LAMINAR FLOW , LAMİNER AKİM
LAVA FLOW , LAV AKİNTİSİ
LET FLOW , AKIT
LETS FLOW , AKIT
LETTING FLOW , AKIT
LIQUOR FLOW , BANYO AKİSİ
LOSS OF FLOW , AKITMA ZAYİAT
RATE OF FLOW , AKİS ORANİ
STEADY FLOW , KARARLI AKIŞ
STREAMLINE FLOW , AERODİNAMİK AKİS
SUDDEN FLOW , ANİ AKİS
TEXT FLOW , METİN AKIŞ
TIDAL FLOW , MED CEZİR AKİMİ
TRAFFIC FLOW , TRAFİK AKIŞ
TURBULENT FLOW , KARİSİK AKİNTİ
UNIFORM FLOW , ÜNİFORM AKIM
VISCOUS FLOW , KOYU AKIŞ
WORKING FLOW , ÇALIŞMA AKIŞ
AIR FLOW , HAVA AKIŞI
ANNULAR FLOW , DAİRESEL AKIŞ
BALANCED FLOW , DENGELİ (DENGELENMİŞ) AKIŞ
BUBBLE FLOW , HAVA KABARCIKLARININ AKIŞI
COUNTER FLOW , TERS AKIŞ
DESIGN AIR FLOW , TASARLANAN HAVA AKIŞI
DISPERSED FLOW , DAĞINIK AKIŞ
HEAT FLOW , ISI AKIŞI
OUTWARD FLOW , DIŞARIYA DOĞRU AKIŞ
PARALLEL FLOW , PARALEL AKIŞ
PISTON FLOW , PİSTON AKIŞI
RATE OF HEAT FLOW , NOMİNAL ISI AKIŞI
ROTATIONAL FLOW , ROTASYONEL AKIŞ
SLUG FLOW , VANADAN AKIŞ
SPECIFIC HEAT FLOW , ISI AKIŞ YOĞUNLUĞU
STRATIFIED AIR FLOW , TABAKALI HAVA AKIŞI
STREAMLINE FLOW , LAMİNER AKIŞ
TRANSIENT HEAT FLOW , GEÇİCİ (SÜREKSİZ) ISI AKIŞI
TRANSITION FLOW , GEÇİŞ AKIŞI
TURBULENT FLOW , TÜRBÜLANSLI AKIŞ
TWO PHASE FLOW , İKİ FAZLI AKIŞ
VARIABLE FLOW , DEĞİŞKEN AKIŞ
VISCOUS FLOW , VİSKOZ (YOĞUNLUĞU FAZLA) AKIŞ
VORTEX FLOW , HELEZONİK (SPİRAL) AKIŞ

* Not: Her İngilizce Sözcüğün Sesli Okunuşu Bulunmayabilir.
® © 2020 Bigsozluk.com  |  e-mail