..

İngilizceden - Türkçeye Sözlük Çevirisi
 
Türkçeden - İngilizceye Sözlük Çevirisi


EXHIBIT
Sözcüğü Bu Linklerde de Arayabilirsiniz

Fiil: SERGİLEMEK
GÖSTERMEK
SUNMAK
ORTAYA KOYMAK
TEŞHİR ETMEK

İsim: SERGİLENEN ŞEY
İBRAZ EDİLEN BELGE
EK (BELGE EKİ)

Diğer: SERGİLE

® © 2019 Bigsozluk.com  |  e-mail