..

İngilizceden - Türkçeye Sözlük Çevirisi
 
Türkçeden - İngilizceye Sözlük Çevirisi


EVENT
Sözcüğü Bu Linklerde de Arayabilirsiniz

İsim: OLAY
HADİSE
VAKA
SONUÇ
AKIBET
OLGU
HAL
DURUM
YARIŞMA
KARŞILAŞMA
MAÇ

BENZER KELİMELER
EVENT HORIZON , OLAY UFKU
EVENT DRIVEN , OLAYA DAYALI
EVENT OF YESTERDAY , DÜNKÜ OLAY
IN ANY EVENT , HER HALÜKÂRDA
NO MATTER WHAT HAPPENS IN ANY EVENT , BEHEMAHAL
AT ANY EVENT , NE YAPIP EDİP
CHANCE EVENT , TESADÜFİ OLAY
COMPLEMENTARY EVENT , TÜMLEYEN OLAY
COURSE OF EVENT , OLAYIN AKIŞ
COURSES OF EVENT , OLAYIN AKIŞ
DAILY EVENT , GÜNLÜK OLAY
EXOTHERMIC EVENT , EKZOTERMİK OLAY
FIELD EVENT , ATLETİZMDE YARİSTAN BASKA MÜSABAKALAR
INDEPENDENT EVENT , BAGİMSİZ OLAY
INITIAL IONIZING EVENT , İLK İYONLASMA OLAYİ
IONIZING EVENT , İYONLASTİRMA OLAYİ
NATURAL EVENT , DOGAL OLAY
NEWS EVENT , OLAY
PERIODIC EVENT , PERİYODİK OLAY
QUITE AN EVENT , FEVKALADE BİR OLAY
RECURRENT EVENT , YİNELENEN OLAY
TRACK EVENT , İZLEME OLAYİ
UNTOWARD EVENT , TERSLİK

* Not: Her İngilizce Sözcüğün Sesli Okunuşu Bulunmayabilir.
® © 2019 Bigsozluk.com  |  e-mail