..

İngilizceden - Türkçeye Sözlük Çevirisi
 
Türkçeden - İngilizceye Sözlük Çevirisi


CONFISCATE
Sözcüğü Bu Linklerde de Arayabilirsiniz

Fiil: KANUNEN EL KOYMAK
HACZETMEK
KAMULAŞTIRMAK
İSTİMLAK ETMEK
EL KOYMAK
MÜSADERE ETMEK

Diğer: ZAPTET

® © 2019 Bigsozluk.com  |  e-mail