..

İngilizceden - Türkçeye Sözlük Çevirisi
 
Türkçeden - İngilizceye Sözlük Çevirisi


COMMAND
Sözcüğü Bu Linklerde de Arayabilirsiniz

Fiil: EMİR VERMEK
EMRETMEK
HÜKMETMEK
BUYURMAK
HAKİM OLMAK
TEPEDEN GÖRMEK
TELKİN ETMEK
KOMUTA ETMEK
YÖNETMEK
KONTROL ETMEK
HÜKÜM SÜRMEK
KOMUT VERMEK

İsim: EMİR
BUYRUK
KOMUTA
YETKİ
KUMANDA
GENELKURMAY
HAKİMİYET
KUVVET
GÜÇ

Diğer: KUMANDA ET(MEK)

BENZER KELİMELER
COMMAND BUTTON , KOMUT DÜĞME
COMMAND BUTTONS , KOMUT DÜĞME
COMMAND CHAIN , KOMUT ZİNCİRİ
COMMAND CHAINS , KOMUT ZİNCİR
COMMAND CHECK , KOMUT KONTROLÜ
COMMAND CONTROL PROGRAM , KOMUT DENETİM PROGRAMİ
COMMAND FILE , KOMUT DOSYASİ
COMMAND INTERPRETER , KOMUT YORUMLAYİCİ
COMMAND KEY , KOMUT TUSU
COMMAND KEYS , KOMUT TUŞ
COMMAND LANGUAGE , KOMUT DİLİ
COMMAND LINE , KOMUT SATİRİ
COMMAND LIST , KOMUT LİSTESİ
COMMAND LISTS , KOMUT LİSTE
COMMAND MENU , KOMUT MENÜSÜ
COMMAND MENUS , KOMUT MENÜ
COMMAND NAME , KOMUT AD
COMMAND NAMES , KOMUT AD
COMMAND PROCESSOR , KOMUT İSLEMCİSİ
COMMAND PROCESSORS , KOMUT İŞLEMCİ
COMMAND PROMPT , KOMUT İSTEMİ
COMMAND RESPECT , SAYGI UYANDIR
COMMAND SEPARATOR , KOMUT AYIRICI
COMMAND SEPARATORS , KOMUT AYIRICI
COMMAND SEQUENCE , KOMUT DİZİSİ
COMMAND SIGNAL , KOMUTA SİNYALİ
COMMAND SIGNALS , KOMUT SİNYAL
COMMAND TELEGRAM , KOMUT TELGRAF
COMMAND TELEGRAMS , KOMUT TELGRAF
COMMAND UNDERLINE , KOMUT ALTÇİZGİ
COMMAND UNDERLINES , KOMUT ALTÇİZGİ
BE IN COMMAND , KOMUTA ETMEK
WORD OF COMMAND , EMİR
DUAL COMMAND , İKİLİ KUMANDA
AT ONE`S COMMAND , EMRİNDE
AT THE COMMAND , EMRE AMADE
BAD COMMAND , KÖTÜ EMİR
CARRY OUT A COMMAND , BİR KOMUT UYGULAMA
CHECKED COMMAND , ONAYLANMIŞ KOMUT
COMPOUND DOCUMENT COMMAND , BİLEŞİK BELGE KOMUT
EMBEDDED COMMAND , GÖMÜLÜ KOMUT
EXTERNAL COMMAND , DİS KOMUT
HIGH COMMAND , BAŞ KOMUTANLIK
IMMEDIATE MOD COMMAND , ANLİK MOD KOMUTU
INTERNAL COMMAND , İÇ KOMUT
KEYBOARD COMMAND , KLAVYE KOMUT
LIE DOWN ON COMMAND , EMİRLE YAT
MACRO COMMAND , MAKRO KOMUT
MARTIAL LAW COMMAND , SIKIYÖNETİM KOMUTANLIK
MENU COMMAND , MENÜ KOMUT
RADIO COMMAND , RADYOKUMANDA
SECOND IN COMMAND , KOMUTAN YARDIMCI
SELECTED COMMAND , SEÇİLİ KOMUT
SENSITIVE COMMAND , HASSAS KUMANDA
SYSTEM COMMAND , SİSTEM KOMUTU
TOGGLE COMMAND , DEĞİŞTİRME KOMUT
UNAVAILABLE COMMAND , GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ KOMUT

* Not: Her İngilizce Sözcüğün Sesli Okunuşu Bulunmayabilir.
® © 2020 Bigsozluk.com  |  e-mail