..

İngilizceden - Türkçeye Sözlük Çevirisi
 
Türkçeden - İngilizceye Sözlük Çevirisi


ACIDULOUS
Sözcüğü Bu Linklerde de Arayabilirsiniz

Sıfat: EKŞİCE
MAYHOŞ
DOKUNAKLI
ACI (SÖZ)

® © 2019 Bigsozluk.com  |  e-mail